Oznámení - nošení roušek ve třídách

OZNÁMENÍ Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Roušky

Roušky od 10.9.2020. Více  zde

Nové dokumenty

Informace pro školy a školská zařízení o aktualizaci manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním covid-19

zde

Nové dokumenty

Doporučení pro organizaci vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Průvodní dopis

Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení

zde

Změna názvu školy

Od 1.7.2020 dochází ke změně názvu školy v důsledku sloučení s jinou organizací. Nový název školy je SOŠ, SOU a ZŠ Třešť.