Nové dokumenty

Doporučení pro organizaci vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Průvodní dopis

Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení

zde