Uzavření provozu školy od 14.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci,

reaguji tak na usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, které
s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 omezuje provoz středních škol
a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách a
s výjimkou praktických škol dvouletých.

Tj. pro nás to znamená, že už nebude možná realizace odborného výcviku, jako tomu bylo doposud. Teoretická výuka a odborný výcvik bude probíhat distanční formou. Se svými učiteli jste ve spojení. Materiály dostáváte prostřednictvím nově zřízeného školního e-mailu. Někteří z vás už jste schopni komunikovat také prostřednictvím Teams, které jste si stáhli do svých chytrých telefonů nebo se sem můžete připojit také ze svých počítačů.

Výjimkou zůstává Praktická škola dvouletá, jejíž žáci se budou účastnit vyučování prezenční formou jako doposud. Mohou i nadále využít ubytování na internátu.

Z následujícího opatření vyplývá, že žáci ubytovaní na domově mládeže a internátu se mohou ubytovat až v pondělí 2. listopadu 2020. Nedělní příjezd dne 1. 11. 2020 nebude možný kromě žáků praktické školy dvouleté. Ti mohou přijet již v neděli navečer.

S pozdravem

Martina Kyrianová

zástupce ředitele pro teoretické vyučování

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022

o přijetí krizového opatření

Vláda I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

- praktických škol jednoletých a dvouletých