Návrat žáků Praktické školy dvouleté k prezenční výuce

Již od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků Praktické školy dvouleté k prezenční výuce. Školní ubytovací a stravovací zařízení je plně v provozu s nutností nadále dodržovat přísná hygienická opatření. Nástup na internát bude možný ve středu 18. listopadu 2020.

 

Mgr. Martina Kyrianová

zástupce ředitele pro teoretické vyučování