Otevření středních škol od 25.11.2020

Otevření středních škol od 25.11.2020

Od 25.11.2020 bude obnoveno praktické vyučování (Odborný výcvik) pro všechny žáky školy a dále prezenční teoretická výuka pro 3. ročníky. První a druhý ročník se v teoretickém vyučování vzdělává distančně. nadále probíhá výuka Praktické školy dvouleté.

Jsou umožněny individuální konzultace (vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Žáci musí mít po celou dobu výuky roušky (vyjma Praktické školy dvouleté) a dodržovat hygienická opatření(časté mytí rukou a dezinfekce).

Internát a Domov mládeže bude pro ubytované žáky mající praktické vyučování nebo prezenční teoretické vyučování otevřen v úterý odpoledne.

Žáci si mohou přihlásit stravu přes kancelář školy nebo nahlášením třídnímu učiteli.

 

praxe - žáci vykovávají praxi na svých pracovištích beze změn

distanční výuka - žáci nemají přístup do školy, vzdělávají se z domova

prezenčná výuka - žáci se účastní teoretického vyučování ve škole dle rozvrhu.

 

Mgr. Martina Kyrianová

zástukyně ředitele školy

SOŠ, SOU a ZŠ Třešť

pracoviště Černovice

Mariánské náměstí 72