Informace

Informace o termínu a místu konání závěrečných zkoušek 2020, více zde ...
Pokyny pro zajištění ochrany zdraví, více zde ...
Nové komise pro závěrečné zkoušky 2020, více zde ...

Postup hodnocení 2. pololetí

Postup hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020, více zde ...

Informace pro žáky

Informace pro žáky a čestné prohlášení, více zde ...

Organizace výuky

Organizace výuky končících ročníků SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice, více zde

KORONAVIR

Upozornění pro rodiče, žáky a zaměstnance školy – návrat z oblastí s výskytem koronaviru, více zde