394 94 Černovice, Vysočina

volejte 7:30 - 15:00

Elektronická žákovská knížka Bakaláři
Domovská stránka SOŠ, SOU a ZŠ Třešť

Instagram Učiliště Černovice

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání zz

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání zz

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání zz

Přihláška na SŠ
Žádost o povolení opakování ročníku (zz)
Žádost o povolení opakování ročníku (nz)
Žádost o přerušení vzdělávání (zz)
Žádost o změnu oboru vzdělávání (zz)
Žádost o změnu oboru vzdělávání (nz)
Žádost o přerušení studia (nz)
Žádost o změnu oboru vzdělávání (nz)
Žádost o povolení opakování ročníku (zz)
Žádost o ukončení přerušení studia (nz)
Žádost o úplné uvolnění z TV (zz)
Žádost o úplné uvolnění z TV (nz)
Potvrzení o studiu
Žádost o zanechání vzdělávání (nz)
Žádost o zanechání vzdělávání (zz)
Žádost o vystavení druhopisu
Žádost o přijetí do vyššího ročníku a změna oboru(nz)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku a změna oboru (zz)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku (zz)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku (nz)
Žádost o povolení přestupu do jiné SŠ (zz)
Žádost o povolení přestupu do jiné SŠ (nz)
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání zz

Aktuální dění ve škole