Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Termíny závěrečných zkoušek ve šk. roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou probíhat závěrečné zkoušky v termínech:

7. – 9. 6. 2021        praktická zkouška z OV

16. 6. 2021             ústní zkouška

Pozn.: V letošním školním roce budou hodnoceni ze dvou zkoušek. Ředitel školy rozhodl, že písemná závěrečná zkouška se nekoná.

Provoz školy od 15.2.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Možnosti konzultací ve škole

Na základě metodických materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou na naší škole umožněny prezenční individuální konzultace žáků s učiteli.

V návaznosti na toto sdělení informujeme žáky:

  • konzultace může probíhat pouze individuálně, tj. jeden žák s jedním učitelem
  • potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat
  • naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího
  • rozsah konzultace není plošně stanoven
  • vyučující určí místo konání - učebnu, žák se v prostorách školy bude pohybovat pouze po nezbytnou dobu a pouze v prostorách nezbytných pro přechod od vchodu do učebny
  • v průběhu pobytu v prostorách školy a zejména v průběhu konzultace jsou platná stávající protiepidemiologická opatření (ochrana horních cest dýchacích, 2m rozestup, pravidelné větrání)
  • domov mládeže není žákům v tomto období k dispozici

ORGANIZACE VÝUKY PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH OD 8.2.2021

Na základě usnesení vlády ČR pokračuje distanční výuka pro všechny žáky středních škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání s výjimkou praktické školy dvouleté. To znamená, že u oborů výuka probíhá distanční formou a u Praktické školy dvouleté je povolena přítomnost žáků na prezenčním vyučování.

 

 

V Černovicích, dne 5. 2. 2021

Informace k vydávání výpisu vysvědčení

INFORMACE OHLEDNĚ VYDÁVÁNÍ VÝPISU VYSVĚDČENÍ
ZA I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Výpis vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021 bude předán
žákům Praktické školy dvouleté dne 28. 1. 2021 a ostatním žákům v první
vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Obsah
vysvědčení bude k 28. 1. 2021 k nahlédnutí v elektronické žákovské knížce
/aplikace BAKALÁŘI).