Informace k vydávání výpisu vysvědčení

INFORMACE OHLEDNĚ VYDÁVÁNÍ VÝPISU VYSVĚDČENÍ
ZA I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Výpis vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021 bude předán
žákům Praktické školy dvouleté dne 28. 1. 2021 a ostatním žákům v první
vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Obsah
vysvědčení bude k 28. 1. 2021 k nahlédnutí v elektronické žákovské knížce
/aplikace BAKALÁŘI).