INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 žákům v oboru vzdělávání Praktická škola dvouletá.

- Zároveň je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.

- K testování budou používány neinvazivní Ag testy.

- Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky.