INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 26. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu umožňuje od 26. 4. 2021 praktické vyučování žáků všech ročníků (bez omezení počtu žáků ve skupině)

To znamená, že:

- odborný výcvik všech ročníků oboru E probíhá 3x týdně

- teoretické vyučování všech ročníků oboru E probíhá nadále distančně

- Praktická škola dvouletá nadále pokračuje v prezenční výuce

K testování žáků v rámci skupinových konzultací stejně jako žáků prezenční formy výuky budou používány neinvazivní Ag testy.