E-mailové adresy zaměstnanců

E-mailové adresy zaměstnanců

E-mailové adresy zaměstnanců

Mgr. Ing. Karel Matějů (ředitel školy)
Mgr. Martina Kyrianová (zástupce ředitele)
Bc. Petr Šibra (vedoucí vychovatel)
Radka Mazancová (vedoucí učitel odborného výcviku)
Eva Šonková (zástupce ředitele pro provozně ekonomický úsek)
Bc. Jitka Dvořáčková (vedoucí školní jídelny)
Mgr. Ing. Renáta Matějů (učitelka)
Ing. Bc. Naděžda Novotná (učitelka)
Mgr. Miroslav Podhorský (školní metodik prevence )
Jaroslava Dušková (učitelka)
Jan Kališ (učitel)
Jitka Míková (učitelka)
Ladislav Plášil (učitel)
Růžena Radostová (učitelka)
Kateřina Vlková (učitelka)
Bc. Jiří Vít (učitel)
Eva Voštová (učitelka)
Ladislav Zíka (učitel)
Marta Štěpánová (domov mládeže a internát)
Veronika Kochwasserová (domov mládeže a internát)
Irena Paďourková (domov mládeže a internát)
Monika Kožerová