Aktuality - rychlé

Aktuality - rychlé
Dne 23.4.2024 se zúčastníme preventivního programu s BESIPem, Policií ČR a Hasiči s názvem “Nultá hodina autoškoly”
Dne 16. 4. 2024 se vybraní žáci zúčastní sebepoznávacího programu „Duše v bezpečí“ v pelhřimovském Recovery klubu
Dne 23.4.2024 se zúčastníme preventivního programu s BESIPem, Policií ČR a Hasiči s názvem “Nultá hodina autoškoly”
Dne 22. 3. 2024 se žáci I, II. PrŠ budou účastnit workshopu v sociálním podniku FOVY s. r. o. v Pelhřimově.
Pokyny k vyplnění přihlášek ke studiu
Duše v bezpečí
Dne 9. 1. 2024 se bude konat kurz 1. pomoci pro žáky II. ročníků
Vyhlášení 4. kola PŘ pro rok 2023-24
Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole PŘ
3. kolo PŘ ve školním roce2023/2024