Organizace dne 30. 6. 2022

7:40 – 8:25     Třídnická hodina – Hodnocení prospěchu a chování žáků za II. pol.
 šk.2021/2022

8:35 – 9:20     Odevzdávání učebnic, klíčů, kontrola ŽK

9:40 – 10:30   Zápis klasifikace do žákovských knížek, poučení před prázdninami, vydávání
                        vysvědčení

10:30              oběd

Žáci, kteří budou omluveni rodiči pro dřívější odjezd, musí opravdu opustit město a nezdržovat se v okolí školy.

– dřívější oběd není možný, případné odhlášení stravy možné nejpozději ve středu 29. 6. 2022 do 12:00 hod