Aktuální dění
Cyklistický výlet 26. 5. 2022
Ochrana člověka za mimořádných situací
Návštěva Senátu
Veslování
Soutěž oboru SUS 1. ročník
Soutěž Zednické práce 2022
Mimoškolní aktivity internát 2022
Bruslení v Pelhřimově 2022
Soutěž oboru Strojírenské práce 2022
Soutěž kuchařů 2. a 3. ročník 2022