394 94 Černovice, Vysočina

volejte 7:30 - 15:00

Škola
Povinně zveřejňované informace
Učební obory
Historie školy
Základní údaje o škole
Organizace studia
Provozní řády
Pravidla pro hodnocení žáků
Školní řád
Akce školy