Základní údaje o škole

Základní údaje o škole

Zřizovatel: KÚ kraje Vysočina 

Odborné učiliště zajišťuje komplexní vzdělávací péči všem žákům. Cílem výuky je připravit žáky k výkonu kvalifikovaných prací nebo k samostatnému podnikání. 

Žáci jsou ubytováni na internátě, který je součástí školy. Škola je v pěkném prostředí Vysočiny, doprava veřejnými prostředky je příznivá (vlak, autobus).

Činnost výchovy mimo vyučování je zaměřena na rozvíjení osobnosti po stránce psychické a tělesné. Učiliště je velmi dobře vybaveno, má vlastní tělocvičnu, travnaté hřiště, vybavení pro lyžařské a turistické kurzy. Je organizována činnost řady zájmových kroužků, včetně práce s počítačem. Odborný výcvik probíhá ve vlastních, velmi dobře vybavených prostorách a na pracovištích mimo školu (u podniků a soukromých osob), na stavbách apod.

Žáci učebních oborů, kteří úspěšně složí závěrečnou zkoušku, získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolventi Praktické školy získají vysvědčení o závěrečné zkoušce.

SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice je státní škola zřizovaná krajem Vysočina a za školné se neplatí !

Bližší informace o studiu získáte při osobním jednání od pondělí do pátku (8.00 – 15.00 hod.) po předchozí telefonické dohodě na číslo 565 492 182 nebo 606 367 221, p.Mgr. Ing. Karel Matějů, pí. Mgr. Kyrianová.

V tomto školním roce  probíhá vyučování v těchto oborech:

  • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
  • 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
  • 36-67-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník, zednické práce)
  • 75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby)
  • 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)
  • 23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba)
  • 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá