4. kolo přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení

Oznamujeme všem uchazečům o studium, že ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 15. 9. 2021.

Vyhlášení 4. kola PŘ 2021