Informace pro žáky a zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Od 8.6.2020 budou probíhat dobrovolné konzultace pro žáky 1. a 2. ročníků učebních oborů a 1. ročníku Praktické školy dvouleté.

Přesnější informace obdrží žáci a zákonní zástupci prostřednictvím třídních učitelů.