Vedení školy

Vedení školy


Ředitel školy pro pracoviště Černovice:

Mgr. Ing. Karel Matějů, e-mail: ou.cernovice@email.cz,  tel: +420 565 492 226 

Zástupce ředitele:

Mgr. Martina Kyrianová, e-mail: ou.cernovice.zastupce@seznam.cz, tel: +420 565 492 110,  +420 606 367 221

Vedoucí učitel odborného výcviku: 

Radka Mazancová, e-mail: ou.r.mazancova@seznam.cz, tel: +420 565 492 182, +420 739 290 134

Vedoucí vychovatel:

Bc. Petr Šibra, e-mail: ou.p.sibra@seznam.cz, tel: +420 565 492 182, +420 739 271 846

Zástupce ředitele pro provozně ekonomický úsek:

Eva Šonková, e-mail: ou.prs.cernovice@iol.cz, tel: +420 565 492 182, +420 739 288 228

Vedoucí školní jídelny:

Bc. Jitka Dvořáčková, e-mail: ou.j.dvorackova@seznam.cz, tel: +420 565 492 182