Školní soutěže oboru Strojírenská výroba, III. roč. – Výroba svícnu